Ev təsərrüfatlarının sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticələrinə çıxışının qiymətləndirilməsi üzrə yekun hesabat

Bu kitab İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) tərəfindən ABŞ BİA-nın və Counterpart Beynəlxalq təşkilatının Vətəndaş Cəmiyyəti Layihəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Azərbaycanda hökumət əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasını davam etdirmək üçün 2008-2015-ci illər üzrə “Yoxsulluğun Azaldılması və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nı (YADİDP) qəbul etdi. Bu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına və digər ictimai sahibkarlara sosial proqramların monitorinqində iştirak etmək imkanı verdi. İTM tərəfindən keçirilən sorğu göstərib ki, ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının alternativ qiymətləndirilməsi YADİDP-nin səmərəli tətbiqi üçün vacibdir.

Kitab tam fayl şəklində