Vətəndaşın Rəy Kartı sorğusunun metodologiyası

Vətəndaşın Rəy Kartı (VRK) əhalinin ictimai xidmətlərə (təhsil, səhiyyə, elektrik, qaz, su, kanalizasiya və s. xidmətlərə) olan münasibətinin öyrənilməsi və bu məlumatın əsasında aparılan vəkillik siyasəti nəticəsində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq vasitəsidir.
Nəşr beynəlxalq aləmdə geniş yayılmış VRK sorğusunun metadologiyasını izah edir.

Kitab tam fayl şəklində