2010-cu il üzrə inflyasiya göstəriciləri

2010-cu il üzrə aylıq və illik inflayasiya göstəriciləri 

 

 

Download full version