2012-ci il üzrə inflyasiya göstəriciləri

2012-ci il üzrə ilk 6 aylıq inflyasiya göstəriciləri 

Download full version