Dövlət büdcəsi: Sosial müdafiə və təminat xərcləri

Kitabda dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərclərin funksional, təşkilati və iqtisadi strukturu şərh olunur, 2003-2005-ci illərdə büdcədən həmin sahələrə ayrılan vəsaitin istifadə vəziyyəti təhlili olunur, vəsaitlərin son istifadəçilərə çatma mexanizmləri açıqlanır. Kitabda sosial müdafiə və təminat xərclərinin səmərəliyyini artırılması istiqamətlərdə bir sira əhəmiyyətli təkliflər verilir.

Kitab tam fayl şəklində