Büdcə və təhsil

Kitabda dövlət büdcəsi ilə təhsil arasındakıqarşılıqlı əlaqə və münasibətlərin, həmçinin dövlətin təhsilin maliyyələşdirilməsindəki rolunun hazırkı  vəziyyyətindən bəhs edir. Nəşr təhsil işçilərinə öz hüquqlarını – vəzifə və borclarını yaxşı təsəvvür etməyə səriştəli bələdçi olmaqla yanaşı, təhsilin maliyyələşməsi sahəsində informasiya qıtlığını dəf etməkdə də onlara yardımçı olacaqdır.....

Kitab tam şəkildə