Qara qızıl şəffaflıq işığında

Kitabda Azərbaycan neft istehsalının tarixinə, inkişaf yoluna və cəmiyyətin həyatındakı roluna nəzər salınır, cağdaş dövrdə neft və qeyri-neft sektorlarının inkişaf tendensiyasının vəziyyəti, bu yolu keçmiş dünya ölkələrinin əldə etdiyi praqmatik nəticələr fonunda sosial-iqtisadi problemlər, neft gəlirlərinin istifadəsi zamanı şəffaflıq prinsipinə əməl edilməsi səviyyəsi, koorupsiyaya qarşı imkanları və digər bir-birilə əlaqəli problemli araşdırılır.

Kitab tam fayl şəklində