Büdcə terminləri – izahlı lüğət

Kitabda büdcə prossesində,  o cümlədən dövlət və bələdiyyə büdcələrinin tərtibi,  müzakirəsi, təsdiq edilməsi və icrası mərhələlərində geniş istifadə edilən, habelə əhalinin həyat səviyyəsini, büdcə ilə sosial prosesləri və büdcə şəffaflığını xarakterizə edən iqtisadi terminlərin və ifadələrin izahı verilmişdir.

Kitab tam fayl şəklində