Illik Hesabat - 2011

Layihənin əsas məqsədi yerli ozunuidarəetmə orqanlarında şəffaflıq və səmərəliliyin artırılması, yerli ozunuidarəetmə orqanlarının fəaliyyətində ictimai iştirakcılığın gucləndirilməsi və onların institutsional inkişafına dəstəkdir. Bu məqsədə nail olunması ucun layihə qarşısında bələdiyyə budcəsinin formalaşmasında vətəndaş iştirakcılığını artırmaq (Vətəndaşın Rəy Kartı Sorğusu vasitəsilə), bələdiyyə vergilərinin hesablanması və toplanması, bələdiyyə xərcləmələri (“Şəffaf budcə” və “Tətbiqi budcə təhlili” proqramları, yerli vergi odəyicisinin ucot kartının yaradılması və sair) sahələrində şəffaflığı gucləndirmək, bələdiyyə qərarlarının qəbulunda vətəndaş, xususilə də qadınların iştirakcılığına nail olmaq (budcə muzakirələri, qadın qruplarının formalaşdırılması və sair) kimi muhum vəzifələr qoyulub.

Illik hesabatı yüklə