İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi – İllik Hesabat 2008

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin (İTM) davamlı olaraq ötən il fəaliyyəti haqqında hesabat hazırlayıb və ictimaiyyyətə təqdim edib.

2008-cu il üzrə illik hesabat fayl şəklində