İTM-in nizamnaməsi


1. Ümümi Müddəlar

1.1 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birlik (bundan sonra - Birlik adlandırılacaq) mənafe ümumiliyi, könüllük, üvlərin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan könüllü birləşmədir. 

1.2. Birlik öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və qanunları, həmçinin bu Nizamnamə əsasında qurur....

 

Nizamnamə sənədini tam şəkildə yükləyin