DÜRÜSTLÜK SİYASƏTİ

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin (İTM) işçi heyəti və üzvləri öz peşəkar fəaliyyətlərində aşağıdakı dəyərlərə əməl etməyə borcludurlar:
- Liberallıq, dünyəvilik və dözümlülük. Başqalarına münasibətdə adil olmaq, fərqli düşüncəli insanlara düzümsülük göstərməmək, hörmət etmək;
- Müstəqillik. Bütün hallarda işlədiyi təşkilatın mənafeyini nəzərə almaq, üçüncü tərəfin (siyasi partiyalar, qohumlar, dostlar, tanışlar) maraqlarını güdməmək;
- Tərəfsizlik. Ədalətli, səmimi və dürüst olmaq, işlə bağlı başqalarına rahatsızlıq verməmək....

Siyasət sənədini tam yükəyin