iqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin qeydiyyat şəhadətnaməsi

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 02.07.1999 tarixində dövlət qeydiyaytına

alınmışdır. 

Download full version