İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Kommunikasiya planı:Məqsəd: Düzgün zamanda maraq və təsir qruplarına düzgün və tam məlumat çatdırmaq
Hədəf qrupları:
- Daxildə işçi heyət
Xarici
- Mərkəzi hökumət
- Yerli hökumət
- Biznes icması
- Sosial icma
- Elmi və akademik dairələr
- Beynəlxalq təşkilatlar
- QHT-lər
- KİV
- Siyasi partiyalar
- Ev təsərrüfatları
Hədəflər:
- İctimai imicin formalaşdırılmasına dəstək
- Tədqiqat Mərkəzinin fəaliyyətinin davamlılığının təmin olunması
- Sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasına dəstək
Vəzifələr:
Mərkəzin hədəf, baxış və dəyərlərini çatdırmaq üçün PR və xarici əlaqələr strukturlarının qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur:

Download full version