UÇOT SİYASƏTİ

 

Bu təlimat İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin fəaliyyətinin maliyyə sistеmini  tənzimləyən, daxili mühasibat uçotunun idarə olunması qaydalarını özündə əks еtdirən və maliyyə-mühasibat fəaliyyətinin səmərəli idarə olunmasını təmin еtmək məqsədi daşıyan qaydalar toplusudur. Birliyin fəaliyyəti, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Mülki Məcəlləsinə, Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanununa, Qrant haqqında qanununa, Vergi Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına əsaslanır.

Download full version