Home Nəşr

Nəşrlər

Dövlət büdcəsi: Sosial müdafiə və təminat xərcləri

Kitabda dövlət büdcəsindən sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan xərclərin funksional, təşkilati və iqtisadi strukturu şərh olunur, 2003-2005-ci illərdə büdcədən həmin sahələrə ayrılan vəsaitin istifadə vəziyyəti təhlili olunur, vəsaitlərin son istifadəçilərə çatma mexanizmləri açıqlanır. Kitabda sosial müdafiə və təminat xərclərinin səmərəliyyini artırılması istiqamətlərdə bir sira əhəmiyyətli təkliflər verilir.

Kitab tam fayl şəklində

 

 

Alternativ inflyasiya: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә sosial rifaha tәsirsiz ötüşmür. Mühüm makroiqtisadi parametrlәrlә inflyasiya arasındaki korelyasiya nәinki ölkә sәviyyisindә, beynәlxalq miqyasda da maraq doğurur. Bu zaman diqqәt yetirilәsi әsas mәsәlәlәrdәn biri dә, inflyasiyanın dәqiq hesablamasıdır. ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyә dәstәyi ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin gerçәklәşdirdiyi “Azәrbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının işlәnilmәsi” layihәsi bu mәnada praktik vә nәzәri әhәmiyyәt kәsb edir. Layihә çәrçivәsindә dünya tәcrübәsi vә yerli şәraitin nәzәrә alınması ilә hesablanan alternativ inflyasiya göstәricisi әn yüksәk sәviyyәlәrdә ciddiyә alınıb.....

Kitab tam fayl şəklində

 

Vətəndaşın büdcə Bələdçisi - 2008

"Vətəndaşın Büdcə Bələdçisi" kitabının dərc olunmasında əsas məqsəd ictimaiyyətə 2008-ci il üzrə  dövlət büdcəsinin gəlir və xərc istiqamətləri barədə daha geniş və izahlı məlumat verməkdir...

Kitab tam fayl şəklində

 

Büdcə terminləri – izahlı lüğət

Kitabda büdcə prossesində,  o cümlədən dövlət və bələdiyyə büdcələrinin tərtibi,  müzakirəsi, təsdiq edilməsi və icrası mərhələlərində geniş istifadə edilən, habelə əhalinin həyat səviyyəsini, büdcə ilə sosial prosesləri və büdcə şəffaflığını xarakterizə edən iqtisadi terminlərin və ifadələrin izahı verilmişdir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Vətəndaşın büdcə Bələdçisi - 2007

"Vətəndaşın Büdcə Bələdçisi" kitabının dərc olunmasında əsas məqsəd ictimaiyyətə 2007-ci il üzrə  dövlət büdcəsinin gəlir və xərc istiqamətləri barədə daha geniş və izahlı məlumat verməkdir...

Kitab tam fayl şəklində

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 2 > 4-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda