Home Nəşr

Nəşrlər

Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında

Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında
Özəlləşdirmənin nəzəri-metodoloji Problemləri və retrospektiv iqtisadi təhlil

Son dövrlər sürətlə qloballaşan dünya iqtisadiyyatında mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və müəssisələrin özəlləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən struktur islahatları, onun səmərəli təşkili məsələləri müxtəlif səviyyəli elmi-praktiki müzakirələrdə nəinki tədqiqatçıları, hətta praktikləri belə cəlb edən və düşündürən mövzulardan ən aktualı hesab olunur. Özəlləşdirmə XX əsrin sonralarında da, XXI əsrin əvvəllərində də, ümumiyyətlə tarixən də nəinki bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə sistem dəyişiklərini yaşayan, hətta sənayecə inkişaf etmiş, sarsılmaz bazar münasibətləri ilə seçilən dövlətlərin də iqtisadi siyasət gündəliyində olmuşdur.......

Kitab tam şəkildə

 

Ev təsərrüfatlarının sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticələrinə çıxışının qiymətləndirilməsi üzrə yekun hesabat

Bu kitab İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) tərəfindən ABŞ BİA-nın və Counterpart Beynəlxalq təşkilatının Vətəndaş Cəmiyyəti Layihəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Azərbaycanda hökumət əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasını davam etdirmək üçün 2008-2015-ci illər üzrə “Yoxsulluğun Azaldılması və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nı (YADİDP) qəbul etdi. Bu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına və digər ictimai sahibkarlara sosial proqramların monitorinqində iştirak etmək imkanı verdi. İTM tərəfindən keçirilən sorğu göstərib ki, ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının alternativ qiymətləndirilməsi YADİDP-nin səmərəli tətbiqi üçün vacibdir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Büdcə və təhsil

Kitabda dövlət büdcəsi ilə təhsil arasındakıqarşılıqlı əlaqə və münasibətlərin, həmçinin dövlətin təhsilin maliyyələşdirilməsindəki rolunun hazırkı  vəziyyyətindən bəhs edir. Nəşr təhsil işçilərinə öz hüquqlarını – vəzifə və borclarını yaxşı təsəvvür etməyə səriştəli bələdçi olmaqla yanaşı, təhsilin maliyyələşməsi sahəsində informasiya qıtlığını dəf etməkdə də onlara yardımçı olacaqdır.....

Kitab tam şəkildə

 

Vətəndaşın Rəy Kartı sorğusunun metodologiyası

Vətəndaşın Rəy Kartı (VRK) əhalinin ictimai xidmətlərə (təhsil, səhiyyə, elektrik, qaz, su, kanalizasiya və s. xidmətlərə) olan münasibətinin öyrənilməsi və bu məlumatın əsasında aparılan vəkillik siyasəti nəticəsində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq vasitəsidir.
Nəşr beynəlxalq aləmdə geniş yayılmış VRK sorğusunun metadologiyasını izah edir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 4 > 4-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda