Home Hesabat

Hesabatlar

Azərbaycan vətəndaşlarının 01 yanvar 1992-ci il tarixə olan əmanətlərinin bərpası və qaytarılması KONSEPSİYASI

1992-ci ilin 01 yanvar tarixinə keçmiş Azərbaycan SSR-in əmanət bankındakı əmanətlərin bərpası və qaytarılmasına hələ başlanılmasa da, əksər MDB ölkələrində oxşar proseslər artıq başa çatıb. Belə ki, 1995-ci ildə Rusiya Federasiyasında, 1996-cı ildə Qazaxıstanda, 1997-ci ildə Qırğızıstan və Ukraynada, 2002-ci ildə Moldovada əmanətlərin qaytarılması prosesinə start verilib və bu proses uğurla həyata keçirilib. Azərbaycanda isə ölkə vətəndaşlarının 01 yanvar 1992-ci il tarixə qədər olan müddətdə keçmiş Əmanət Bankına qoyduqları vəsaitlərin bərpası və qaytarılması prosesi hələ ki, ləngiyir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi vəziyyəti araşdırarkən məlum olub ki, bununla bağlı müxtəlif dövrlərdə təşəbbüslər olub və müvafiq qanunvericilik aktları təsdiq olunub. Hələ 27 mart 1992-ci ildə Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Əmanət Bankında əmanətlərin saxlanmasına vətəndaşların marağını artırmaq və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Əmanət Bankında əmanətlərin saxlanılmasına vətəndaşların marağının artırılması haqqında” 151 saylı qərar verib.

PDF formatında yüklə

 

İdxal prosedurları zamanı xərcin müəyyən edilməsi, bu sahədə işin təkmilləşdirilməsi və yeni potensialın yaradılması. (Balıq və quş yeminin idxalı misalında)

Bu tədqiqatın mövzusu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 2011-ci ildə keçirdiyi “İdxal prosedurları zamanı xərcin müəyyən edilməsi” layihəsi çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş və tədqiqat qrupuna tapşırılmışdır. Bu tədqiqatın məqsədi quş və balıq yemi idxalı timsalında idxal prosedurlarında inzibati baryerləri yaradan mərhələləri müəyyən etmək və onun təsirlərini qiymətləndirməkdir. Tədqiqatın qarşısında duran əsas vəzifə - idxal prosesinin tədqiqi nəticəsində tapıntıları qiymətləndirmək və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq təkliflər paketi hazırlamaqdır. Metodologiya. Tədqiqatın metodoloji əsaslarına yem idxalı ilə məşğul olan sahibkarlarla, aidiyyəti dövlət qurumlarla sorğular keçirilib, məlumat bazasını yaratmaq. İnzibati xərcləri müəyyən etmək məqsədilə aşağıdaki düsturdan istifadə edib, xərcləri müəyyən etmək: İnzibati xərclər = C x P C = (H x S) + (A + E) H – Şirkət təfindən sərf olunan vaxt (saatla) S – Orta əmək haqqı (1 saata düşən) A – Rəsmi ödənişlər və vergilər E – Qeyri-rəsmi ödənişlər

Tədqiqat hesabatı tam şəkildə

 

Ünvanlı dövlət sosial yardimı: Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və sosial reabilitasiyaya keçid problemləri

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqənin yoxsulluq riskindən qorunması üçün dövlətlər müxtəlif iqtisadi və sosial fəaliyyət növlərindən istifadə edir. Yoxsulluqla səmərəli mübarizə üçün birinci növbədə ölkədə yoxsulluq həddinin müəyyən olunması, buna uyğun olaraq yoxsulluq səviyyəsinin hesablanması vacibdir. Yoxsulluq həddi bütün dünyada istifadə olunan çox vacib sosial-iqtisadi anlayışdır. 2006-cı ilin iyuluna kimi Azərbaycanda müxtəlif növ yardım və müavinətləri özündə birləşdirən sosial müdafiə sistemi fəaliyyət göstərib. Ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizminin qurulması üçün isə əvvəlcə 2004-cü ildə «Yaşayış minimumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib. Həmin qanuna uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 23 iyun 2005-ci il, 118 nömrəli qərarı ilə insanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusunu təsdiq edən «Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak səbətinin tərkibi» qüvvəyə minib. Minimum istehlak səbəti əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar və uşaqlar üçün hesablanır. Ünvanlı sosial yardım (ÜSY) sisteminin hüquqi tənzimlənməsi üçün 21 oktyabr 2005-ci ildə «Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib.....

Tədqiqat hesabatı tam şəkildə

 

«2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı»nın monitorinqi: şəffaflıq və səmərəlilik‖ layihəsi üzrə TƏDQİQAT HESABATI

Azərbaycanlı gənclərin dövlət dəstəyi ilə xarici ölkələrdə təhsil alması prosesi müstəqilliyin ilk illərindən başlayıb. Bu prosesdə dövlətin iştirakı ikitərəfli müqavilələr əsasında azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrin təhsil müəssisələrinə göndərilməsi ilə xarakterizə olunub. 1990-cı illərin ortalarına doğru Azərbaycan hökuməti və Təhsil Nazirliyi xüsusilə Türkiyə Respublikasının dövlət qurumları ilə təhsildə əməkdaşlıq sahəsində bir neçə sənəd imzalayıb. Azərbaycan hökuməti 1992-ci ildə Türkiyə Respublikası Xarici İşlər, Milli Təhsil və Dövlət nazirlikləri ilə Niyyət Protokolu, Milli Təhsil Nazirliyi ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə, təhsil və elm sahəsində əhatəli əməkdaşlıq haqqında Protokol, 1994-cü ildə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı hökuməti ilə təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş, Rumıniya hökuməti ilə elm, təhsil, mədəniyyət və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında Saziş, 1996-cı ildə Türkmənistan, 1997-ci ildə isə Gürcüstan, Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Moıldova və digər ölkələrin hökumətləri ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalayıb.

Tədqiqat hesabatı tam şəkildə

 

Daxili Resurs Xərclərinin təkmilləşdirilməsi, potensial yeni sahələrin təhlili və əlaqədar institusional strategiyanın yaradılması Balıqçılıqla bağlı Son Hesabat

Qismən duzlu torpağa və sərin dağ çaylarına malik Azərbaycanda balıqçılıq böyük potensiala malikdir kənd camaatı üçün əsas gəlir yaradan fəaliyyətlərdən biri ola bilər . Bundan əlavə, adambaşına balıq istehlakı dünyada orta balıq istehlakının üçdə birini təşkil edir və bu da uzunmüddətli artım üçün potensialın olduğunu qeyd etməyə imkan verir. Ancaq bu subsektorun genişlənməsi hökumət siyasəti ilə sıx bağlı olan bir çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Bu problemlər aradan qaldırılmasa və ya heç olmasa ciddi surətdə zəiflədilməsə vacib imkanlar itiriləcək, gəlir və məşğulluq aşağı düşəcək.....

Tədqiqat Hesabatı tam şəkildə

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 3 > 3-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda