Home Nəşr Sosial

Sosial

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Ünvanlı sosial yardım: Ədalətlilik, bərabərlik və ünvanlılıq prinspləri

Kitabda ölkədə ünvanlı dövlət sosial yardımına dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin nə dərəcədə səmərəli xərclənməsini araşdırmaq məqsədilə İTM-in apardığı monitorinq və hesabatların nəticələri yer alır.

Kitab tam fayl şəklində

 

Sosial yardımdan reabilitasiyaya doğru

Kitabda ölkədə ünvanlı dövlət sosial yardım nəzəriyyəsi, yardımların reallaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri nə dərəcədə səmərəli xərclənməsi, yardım təyin olunarkən, daxilolma və kənaraçıxma səhvlərin araşdırılması istiqamətində İTM-in apardığı tədqiqatların nəticələri yer alıb.

Kitab tam fayl şəklində

 

İlkin səhiyyə xidmətinin təşkili və maliyyələşdirilməsi: Azərbaycanda mövcud vəziyyət və islahatlar konsepsiyası

Kitabda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ölkədə ilkin səhiyyənin mövcud vəziyyəti və onun gücləndirilməsi üzrə apardığı tədqiqatların bir hissəsi təqdim olunur. Burada habelə səhiyyənin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi mexanizmləri açıqlanır. Tədqiqatların nəticəsi olaraq İTM tərəfindən hazırlanan İSX-nin gücləndirilməsi və maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası da geniş oxucu auditoriyasının nəzərinə çatdırılır.

 

Kitab tam fayl şəklində

 

Ev təsərrüfatlarının sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticələrinə çıxışının qiymətləndirilməsi üzrə yekun hesabat

Bu kitab İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) tərəfindən ABŞ BİA-nın və Counterpart Beynəlxalq təşkilatının Vətəndaş Cəmiyyəti Layihəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Azərbaycanda hökumət əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasını davam etdirmək üçün 2008-2015-ci illər üzrə “Yoxsulluğun Azaldılması və Dayanıqlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nı (YADİDP) qəbul etdi. Bu vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına və digər ictimai sahibkarlara sosial proqramların monitorinqində iştirak etmək imkanı verdi. İTM tərəfindən keçirilən sorğu göstərib ki, ev təsərrüfatları büdcə müayinəsinin metodologiyasının alternativ qiymətləndirilməsi YADİDP-nin səmərəli tətbiqi üçün vacibdir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Vətəndaşın Rəy Kartı sorğusunun metodologiyası

Vətəndaşın Rəy Kartı (VRK) əhalinin ictimai xidmətlərə (təhsil, səhiyyə, elektrik, qaz, su, kanalizasiya və s. xidmətlərə) olan münasibətinin öyrənilməsi və bu məlumatın əsasında aparılan vəkillik siyasəti nəticəsində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq vasitəsidir.
Nəşr beynəlxalq aləmdə geniş yayılmış VRK sorğusunun metadologiyasını izah edir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda