Home Nəşr Maliyyə

Maliyyə

Büdcə Bələdçisi

Kitab müstəqil dövlətin və onun vətəndaşlarının ən mühüm hüquq və vəzifələrindən biri haqqındadır.  Bu kitab cəmiyyət üzvləri ilə öz dövləti, dövlətin öz vətəndaşları ilə münasibətdə ən mühüm vasitədən- büdcədən və onun şəffaflığından bəhs edir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Bələdiyyələrdə büdcə idarəçiliyi

Kitabda yerli büdcə prossesinə ictimai nəzarətin təmin olunması üçün vacib olan sosial texnologiyalardan bəhs olunur, həmçinin bələdiyyədə büdcə idarəçiliyinin mükəmməlliyinə nail olmaq baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən informasiya texnologiyaları barədə ətraflı məlumat verilir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Bələdiyyə büdcəsini necə təhlil etməli

Kitabda bələdiyyə büdcəsinin peşəkar səviyyədə tərtibi və təhlili, yerli özünüidarəetmə orqanlarının maliyyə fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması və bələdiyyə büdcə hesabatlarının hazırlanmasının mühüm vasitəsi kimi bələdiyyə büdcəsinin təhlili üçün zəruri olan metodiki tövsiyələr, habelə yerli büdcə prosesinin mərhələr üzrə şərhi, bələdiyyə büdcələrinin təşkili sahəsində beynəlxalq təcrübə verilmişdir.

Kitab tam fayl şəklində

 

Büdcə və təhsil

Kitabda dövlət büdcəsi ilə təhsil arasındakıqarşılıqlı əlaqə və münasibətlərin, həmçinin dövlətin təhsilin maliyyələşdirilməsindəki rolunun hazırkı  vəziyyyətindən bəhs edir. Nəşr təhsil işçilərinə öz hüquqlarını – vəzifə və borclarını yaxşı təsəvvür etməyə səriştəli bələdçi olmaqla yanaşı, təhsilin maliyyələşməsi sahəsində informasiya qıtlığını dəf etməkdə də onlara yardımçı olacaqdır.....

Kitab tam şəkildə

 

Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında

Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında
Özəlləşdirmənin nəzəri-metodoloji Problemləri və retrospektiv iqtisadi təhlil

Son dövrlər sürətlə qloballaşan dünya iqtisadiyyatında mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və müəssisələrin özəlləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən struktur islahatları, onun səmərəli təşkili məsələləri müxtəlif səviyyəli elmi-praktiki müzakirələrdə nəinki tədqiqatçıları, hətta praktikləri belə cəlb edən və düşündürən mövzulardan ən aktualı hesab olunur. Özəlləşdirmə XX əsrin sonralarında da, XXI əsrin əvvəllərində də, ümumiyyətlə tarixən də nəinki bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə sistem dəyişiklərini yaşayan, hətta sənayecə inkişaf etmiş, sarsılmaz bazar münasibətləri ilə seçilən dövlətlərin də iqtisadi siyasət gündəliyində olmuşdur.......

Kitab tam şəkildə

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 3 > 4-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda