Home Nəşr Makroiqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat

Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelləri

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü ildə qəbul etdiyi “Neft gəlirlərininin uzunmüddətli istifadəsi üzrə strategiya”da Dəyişməz Neft Gəlirləri prinsipi təsbit olunub. Lakin bu prinsipin əsasında sosial-iqtisadi modelləşmə işi tam başa çatdırılmayıb. Azərbaycanın 400 milyard ABŞ dolları civarında proqnozlaşdırılan neft-qaz gəlirlərinin illər üzrə istehlaka və yığıma gedən hissəsinin rasionallaşması bir problem olaraq qalır. Nəticədə Xiksin işgüzar dövr modelinə uyğun olaraq tələb və təklifin bir-birini balanslaşdırması müşahidə edilmir. Azərbaycanda stabil iqisadi inkişaf və makro səviyyədə tarazlıq təmin edilməklə bərabər faktiki olaraq “əkiz kəsirlər” problemi mövcuddur. Bir tərəfdən qeyri-neft xarici ticarət kəsiri ilbəil artır. Bu o deməkdir ki, dolayısı ilə neft gəlirlərinin bir hissəsi qeyri-neft xarici ticarət kəsirini bağlamaq üçün xərclənir və xarici əmtəə və xidmət istehsalçılarını maliyyələşdirməyə yö- nəlməklə yerli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətini aşağı salır.....

Kitab tam fayl şəklində

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009 (Məlumatlandırıcı və analitik bülleten)

İlk sayı dərc olunan “Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009” məlumat və analitik icmalında otən il olkə iqtisadiyyatında baş vermiş keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri, inkişaf meylləri təhlil edilib. İcmal Azərbaycan və ingilis dillərində çap olunur. Rəsmi statistik məlumat və İTM-in alternativ hesablamaları nəşrin əsas mənbələrini təşkil edir. İcmal dörd bolmədən ibarətdir. Birinci bolmədə əsas makroiqtisadi gostəricilərin (ümumi daxili məhsul, investisiyalar, xarici ticarət), ikinci bolmədə isə otən ilin dovlət budcəsinin icrasi vəziyyətinin, Mərkəzi Bankın pul siyasətinin, habelə bank sektorunun, qiymətli kağızlar və sığorta bazarının, məzənnə siyasətinin təhlili verilib. Üçüncü bolmədə kənd təsərrufatı və sənaye sektorunun inkişaf meylləri və problemlərinə ətraflı nəzər salınıb. Nəhayət, dördüncü bolmədə 2010-cu ilin dovlət budcəsinin gəlir və xərclərinin və inflya siyanın proqnoz gostəricilərindən geniş bəhs olunub.

Kitab tam fayl şəklində

 

Azərbaycan Respublikasında “Guzgu statistikası” və xarici ticarət gostəricilərinin əsaslandırılması

Azərbaycanda statistikanın təşkilinin və inkişafının tənzimlənməsi sahəsində aparılan dovlət siyasəti az tədqiq olunan istiqamətlərdən biridir. Olkədə
bu istiqamətin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar aparılan işlər hələ də qənaətbəxş səviyyədə deyil. Olkənin iqtisadiyyatı və sosial həyatı ucun əhəmiyyət kəsb edən bəzi statistik məlumatların elə ilk muqayisədəcə “obyektivlik pərdəsi” yırtılır. Məsələn, aparılan beynəlxalq muqayisələr gostərir ki, rəsmi statistikaya inansaq, Azərbaycan yoxsulluğun səviyyəsinə gorə Boyuk Britaniyadan, Cini (bərabərsizlik) əmsalına gorə İsvecrədən, işsizlik səviyyəsinə gorə Birləşmiş Ştatlardan daha yaxşı vəziyyətdədir. Bir sıra bu kimi sahələrdə rəsmi statistika movcud gercəkliyi təhrif edir.

Ardını oxu...
 

Azərbaycan və Dünya Ticarət Təşkilatı

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (İTM) Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına (DTT) qəbuluna yardımla əlaqədar ilk layihəsinə başlayanda ölkəmizin bu təşkilata üzvlüklə bağlı müraciətindən 6 il ötsədə, o zaman bu məsələyə münasibətdə hətta tədqiqatçılar arasında da mövqelər hələ tam dəqiqləşməmişdi.

Ardını oxu...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 2 > 2-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda