Home Nəşr Makroiqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat

Azad edilmiş ərazilər: kim əkir, kim tikir?


Kitab 2021-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası və tiknitisinə xərclənmiş büdcə vəsaitlərinin şəfafflıq və hesabatlılığının qiymətləndirilməsi və 2020-2022-ci illərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatı torpaqlarından istifadə vəziyyətinin monitorinqi hesabatlarının materialları əsasında hazırlanıb.

Ardını oxu...
 

Azəbaycanda Covid-19-un birinci dalğasının sosial-iqtisadi təsirlərinin və sərt karantin rejimində hökumətin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

alt

Tədqiqat toplusu Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası ilə bağlı karantin məhdudiyyət tədbirlərinin hüquqi qiymətləndirməsini, eyni zamanda, dövlət büdcəsindən koronavirusla mübarizə istiqamətində ayrılmış vəsaitlərin şəffaf xərclənməsinin, COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycanda insan hüquqları və siyasi azadlıqlarına əməl olunmasının monitorinqini əhatə edir.

Ardını oxu...
 

"KÖLGƏ HESABAT"I HAZIRLANIB

Bu hesabat 2 hissədən ibarət olmaqla  - “Açıq Hökumətin Təşviqinə  dair 2012-2015-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın (MFP) icrasının və “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın hazırlanmasının və qəbulunun Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı prinsiplərinə uyğunluğunun  qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Hesabat hər iki MFP-nin alternativ qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Birinci MFP-nin qiymətləndirilməsi zamanı MFP-nin icrasına nəzarəti həyata keçirən məsul dövlət qurumunun - Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının müvafiq illik hesabatlarına istinadlar edilib.

 

Hesabatı yükləmək üçün link

 

Qara qızıl şəffaflıq işığında

Kitabda Azərbaycan neft istehsalının tarixinə, inkişaf yoluna və cəmiyyətin həyatındakı roluna nəzər salınır, cağdaş dövrdə neft və qeyri-neft sektorlarının inkişaf tendensiyasının vəziyyəti, bu yolu keçmiş dünya ölkələrinin əldə etdiyi praqmatik nəticələr fonunda sosial-iqtisadi problemlər, neft gəlirlərinin istifadəsi zamanı şəffaflıq prinsipinə əməl edilməsi səviyyəsi, koorupsiyaya qarşı imkanları və digər bir-birilə əlaqəli problemli araşdırılır.

Kitab tam fayl şəklində

 

Alternativ inflyasiya: Beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan

Azәrbaycanda inflyasiyanın ikirәqmli hәddә çatması makroiqtisadi tarazlıq vә sosial rifaha tәsirsiz ötüşmür. Mühüm makroiqtisadi parametrlәrlә inflyasiya arasındaki korelyasiya nәinki ölkә sәviyyisindә, beynәlxalq miqyasda da maraq doğurur. Bu zaman diqqәt yetirilәsi әsas mәsәlәlәrdәn biri dә, inflyasiyanın dәqiq hesablamasıdır. ABŞ Beynәlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyә dәstәyi ilә İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin gerçәklәşdirdiyi “Azәrbaycanda alternativ inflyasiya metodologiyasının işlәnilmәsi” layihәsi bu mәnada praktik vә nәzәri әhәmiyyәt kәsb edir. Layihә çәrçivәsindә dünya tәcrübәsi vә yerli şәraitin nәzәrә alınması ilә hesablanan alternativ inflyasiya göstәricisi әn yüksәk sәviyyәlәrdә ciddiyә alınıb.....

Kitab tam fayl şəklində

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 134

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/u0489552/erc.az/az/templates/ja_rutile/html/pagination.php on line 140
Səhifə 1 > 2-dəan

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda