Home Hesabat Tədqiqat hesabatları “Elektron bələdiyyə inkişaf konsepsiyası”

“Elektron bələdiyyə inkişaf konsepsiyası”

Bələdiyyələrin elektronlaşması hesabatlılıq, şəffaflıq və yerli özünü idarəetmədə ictimai iştirakçılığı təmin edəcək əsas şərtlərdən sayılır. Bundan əlavə elektronlaşma ilə bələdiyyələrin ön və arxa ofislərinini işinin təkmilləşməsi, səmərəliliyin artırılması və insan amilinini minimuma endirilməsi mümkündür. Tədqiqatlar göstərir ki, elektronbələdiyyə aşağıdakı funksiyaları əhatə edir:

1) Elektron-təşkilat: bələdiyyənin daxili idarəetməsində effektivlik və səmərəlilik;

2)Elektron-servis: xidmətlərin həyata keçirilməsi zamanı (xarici) effektivlik;

3) Elektron -partnyorluq: ictimaiyyət və biznes sektoru ilə işləyərkən effektivlik;

4) Elektron -demokratiya: əhalinin qərar qəbuluetmə prosesində iştirakı.

 

Yekun konsepsiyanı yükləyin

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda