Home Nəşr Maliyyə Dövlət büdcəsi: Səhiyyə xərcləri

Dövlət büdcəsi: Səhiyyə xərcləri

Bir kitabda bu qədər şəxsin bilavasitə bu sahə ilə bağlı milyonların marağını nəzərə alaraq dövlətin baş maliyyə reanına geniş şərh verməyi lazım bildikdə ümid edirik Ki, bu şəffaflığa hər kəsin öz hüququnu və dövlət, cəmiyyət qarşısında borcunu daha yaxşı anlamağa imkan verəcəkdir. Büdcə tələblərinin, bu sahədə iqtisadi-sosial inkişaf prosesinin tənzimlənməsində, səhiyyə xidməti səviyyəsini yüksəltməkdə cəmsiyyət üzvlərinin fəal iştirakını təmin edəcəkdir. Və eyni zamanda dövlət orqanlarının səhiyyə sahəsində aparılaraq islahatları sürətləndirməyə, tibb xidmətlərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmağa vadarlandırıcaqdır. Amerika və inkişaf etmiş Avropa ölkələrini demirik «Azərbaycan səhiyyə sahəsində adambaşına xərclərin səviyyəsinə görə keçmiş sovet məkanı ölkələri olan - Rusiyadan, qazaxıstandan, Belarusdan geri qalır (Belarusdan 17 dəfə). Dövlət gəlirlərinin föqalədə surətlə artımı qarşıdakı illərdə bu problemin həllini gerçəkləşdirməyə imkan verəcəyini reallaşdırır.....

Kitab tam fayl şəklində

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda