Home Nəşr Makroiqtisadiyyat Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009 (Məlumatlandırıcı və analitik bülleten)

Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009 (Məlumatlandırıcı və analitik bülleten)

İlk sayı dərc olunan “Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009” məlumat və analitik icmalında otən il olkə iqtisadiyyatında baş vermiş keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri, inkişaf meylləri təhlil edilib. İcmal Azərbaycan və ingilis dillərində çap olunur. Rəsmi statistik məlumat və İTM-in alternativ hesablamaları nəşrin əsas mənbələrini təşkil edir. İcmal dörd bolmədən ibarətdir. Birinci bolmədə əsas makroiqtisadi gostəricilərin (ümumi daxili məhsul, investisiyalar, xarici ticarət), ikinci bolmədə isə otən ilin dovlət budcəsinin icrasi vəziyyətinin, Mərkəzi Bankın pul siyasətinin, habelə bank sektorunun, qiymətli kağızlar və sığorta bazarının, məzənnə siyasətinin təhlili verilib. Üçüncü bolmədə kənd təsərrufatı və sənaye sektorunun inkişaf meylləri və problemlərinə ətraflı nəzər salınıb. Nəhayət, dördüncü bolmədə 2010-cu ilin dovlət budcəsinin gəlir və xərclərinin və inflya siyanın proqnoz gostəricilərindən geniş bəhs olunub.

Kitab tam fayl şəklində

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda