Home Nəşr Makroiqtisadiyyat Azərbaycan Respublikasında “Guzgu statistikası” və xarici ticarət gostəricilərinin əsaslandırılması

Azərbaycan Respublikasında “Guzgu statistikası” və xarici ticarət gostəricilərinin əsaslandırılması

Azərbaycanda statistikanın təşkilinin və inkişafının tənzimlənməsi sahəsində aparılan dovlət siyasəti az tədqiq olunan istiqamətlərdən biridir. Olkədə
bu istiqamətin təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar aparılan işlər hələ də qənaətbəxş səviyyədə deyil. Olkənin iqtisadiyyatı və sosial həyatı ucun əhəmiyyət kəsb edən bəzi statistik məlumatların elə ilk muqayisədəcə “obyektivlik pərdəsi” yırtılır. Məsələn, aparılan beynəlxalq muqayisələr gostərir ki, rəsmi statistikaya inansaq, Azərbaycan yoxsulluğun səviyyəsinə gorə Boyuk Britaniyadan, Cini (bərabərsizlik) əmsalına gorə İsvecrədən, işsizlik səviyyəsinə gorə Birləşmiş Ştatlardan daha yaxşı vəziyyətdədir. Bir sıra bu kimi sahələrdə rəsmi statistika movcud gercəkliyi təhrif edir.

Azərbaycanda son 7 ildə 900 min yeni iş yerinin yaradılması ilə bağlı yayılan rəsmi statistik göstərici həqiqət olsaydı, onda gərək Azərbaycanda boş iş yerlərində işləmək üçün xaricdən işçi qüvvəsi ixrac olunaydı. Şübhəli statistikanın siyahısı sadlananlarla bitmir. Xüsusilə də, aqrar sahə ilə bağlı açıqlanan rəqəmlər heç bir uçota və qeydiyyata əsaslanmır. Belə ki, rəsmi statistik məlumatlara görə, respublikada iri buynuzlu mal-qaranın sayı 2.7 milyon başdan artıqdır.

Azərbaycan Respublikasında “Guzgu statistikası” və xarici ticarət gostəricilərinin əsaslandırılması kitabı

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda