Home Hesabat Tədqiqat hesabatları Ünvanlı dövlət sosial yardimı: Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və sosial reabilitasiyaya keçid problemləri

Ünvanlı dövlət sosial yardimı: Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və sosial reabilitasiyaya keçid problemləri

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan təbəqənin yoxsulluq riskindən qorunması üçün dövlətlər müxtəlif iqtisadi və sosial fəaliyyət növlərindən istifadə edir. Yoxsulluqla səmərəli mübarizə üçün birinci növbədə ölkədə yoxsulluq həddinin müəyyən olunması, buna uyğun olaraq yoxsulluq səviyyəsinin hesablanması vacibdir. Yoxsulluq həddi bütün dünyada istifadə olunan çox vacib sosial-iqtisadi anlayışdır. 2006-cı ilin iyuluna kimi Azərbaycanda müxtəlif növ yardım və müavinətləri özündə birləşdirən sosial müdafiə sistemi fəaliyyət göstərib. Ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizminin qurulması üçün isə əvvəlcə 2004-cü ildə «Yaşayış minimumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib. Həmin qanuna uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 23 iyun 2005-ci il, 118 nömrəli qərarı ilə insanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusunu təsdiq edən «Azərbaycan Respublikasında minimum istehlak səbətinin tərkibi» qüvvəyə minib. Minimum istehlak səbəti əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar və uşaqlar üçün hesablanır. Ünvanlı sosial yardım (ÜSY) sisteminin hüquqi tənzimlənməsi üçün 21 oktyabr 2005-ci ildə «Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib.....

Tədqiqat hesabatı tam şəkildə

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda