Home

COVID -19 pandemiyasının aqrar sektora təsirlərinin qiymətləndirilməsi

alt

Tədqiqat hesabatında pandemiyanın makroiqtisadi səviyyədə və aqrar sektorda buraxdığı izlər və təsirləri araşdırılıb, onların gələcək dövr üçün yaratdığı qısa, orta və uzunmüddətli çətinliklər qiymətləndirilərək, siyasət təklifləri hazırlanıb.

Tədqiqat zamanı aqrar sektorda pandemiyadan təsirlənən tədarük, təchizat və tədavül zəncirlərində itirilmiş dəyər ayrıca öyrənilib, baş verənlərin kənd təsərrüfatı istehsalçılarına, xüsusilə ailə kəndli təsərrüfatlarına, aqrar sektorda fəaliyyət göstərən mikro və kişik təsərrüfatlara təsirləri qiymətləndirilib. Bu məqsədlə ststistik göstəricilərin və hesabat məlumatlarının təhlili ilə yanaşı, empirik tədqiqat üsullarından da istifadə olunub.

Hesabatın tam variantının yükləyin

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda