Home

“İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi” İctimai Birliyinin NİZAMNAMƏSİ


1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1 “IQTISADI TƏDQIQATLAR MƏRKƏZI” İctimai Birlik (bundan sonra birlik adlanacaq) mənafe ümumiliyi, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan könüllü birləşmədir.
1.2 Birlik öz fəaliyyətini Azərbaycan respublikasının onstitusiyası və qanunları ,həmçinin bu nizamnamə əsasında qurur .
1.3 Birlik Azərbaycan respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alındığı vaxtdan hüquqi şəxs statusu qazanır. Birliyin müstəqil balansı, dairəvi möhürü, ştampı, Azərbaycan respublikasının Banklarında hesablaşma hesabları və digər rekvizitləri var.
1.4 Birlik öz adından müqavilələr bağlaya, əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarını əldə edə , vəzifələr daşıya, məhkəmədə iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış edə bilər.
1.5 Birliyin yerləşdiyi ünvan: Bakı şəhəri , Xəqani küçəsi 25-dir .
2. BİRLİYİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ
2.1 Birliyin əsas məqsədi Azərbaycan respublikaısnın iqtisadiyyatı ,mədəniyyəti, elmi və digər sahələrdə tərəqqisini sürətləndirmək, gənclərin vətənpərvər ruhunda böyüyüb tərbiyə olunmasını təmin etmək, ölkəmiizn çiçəklənməsi və onun beynəlxalq aləmdə rolu və nüfuzunun artması üçün Azərbaycan ziyalılarının bilik və səylərini birləşdirməkdən ibarətdir.

Download full version 

 

Nəşrlər

 

Bülletendə 2013-cü ilin ikinci rübü ərzində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin layihə fəaliyyətləri çərçivəsində həyata keçirdiyi tədbirlər (dəyirmi masa, seminar,təlim və s.), nəşrlər, mərkəz əməkdaşlarının mətbuata açıqlamaları, xarici səfərləri barədə iki dildə (azərbaycan və ingilis) məlumat verilir.

Bülleteni yükləyin

 

 

 

 

Illik hesabat 2012

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 2012-ci ildəki fəaliyyətinə dair proqram və maliyyə hesabatı  

 

----------------------------------

Dovlət Proqramı cərcivəsində XARİCDƏ TƏHSİL Ən çox verilən suallara CAVABLAR

Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli, 2090 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici olkələrdə təhsili uzrə Dovlət Proqramı”na uyğun olaraq dovlət hesabına xarici ali təhsil ocaqlarında təhsilin şərtləri, iddiazıların seçim qaydaları, olkələr uzrə aylıq xərc normaları, prioritet ixtisaslar, təhsil haqlarının odənilməsi qaydaları barədə ətraflı məlumat verilib. Nəşrdə Dovlət Proqramı cərcivəsində xarici univercitetlərdə ali təhsilin muxtəlif pillələri uzrə təhsil almağın qayda və şərtləri sadə və anlaşıqlı olması səbəbindən sual-cavab şəklində oxuculara təqdim olunub. Kitab maarifləndirici xarakterlidir.

 

 

ERC facebookda